Vatican News Tiếng Việt - Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Categoria: Religião e Espiritualidade
 • 930 
  - Radio thứ Năm 28/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 27 Sep 2023
 • 929 
  - Radio thứ Tư 27/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 26 Sep 2023
 • 928 
  - Radio thứ Ba 26/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 25 Sep 2023
 • 927 
  - Radio thứ Hai 25/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sun, 24 Sep 2023
 • 926 
  - Radio Chúa Nhật ngày 24/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 23 Sep 2023
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de religião e espiritualidade

Mais podcasts internacionais de religião e espiritualidade