Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Kategori: Din & Maneviyat
 • 932 
  - Radio thứ Bảy 30/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 29 Sep 2023
 • 931 
  - Radio thứ Sáu 29/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 28 Sep 2023
 • 930 
  - Radio thứ Năm 28/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 27 Sep 2023
 • 929 
  - Radio thứ Tư 27/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 26 Sep 2023
 • 928 
  - Radio thứ Ba 26/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 25 Sep 2023
Daha fazla bölüm göster

Daha fazla din & maneviyat pod yayını

Daha fazla din & maneviyat uluslararası pod yayını