Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Kategori: Religion och Andlighet
 • 812 
  - Radio thứ Năm 01/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 31 May 2023
 • 811 
  - Radio thứ Tư 31/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 30 May 2023
 • 810 
  - Radio thứ Ba 30/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 29 May 2023
 • 809 
  - Radio Thứ Hai 29/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sun, 28 May 2023
 • 808 
  - Radio Chúa Nhật 28/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 27 May 2023
Visa fler avsnitt

Fler poddar om religion och andlighet

Fler poddar om religion och andlighet