Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Категория: Религия и духовность
 • 817 
  - Radio thứ Hai 05/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
 • 816 
  - Radio thứ Ba 06/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
 • 815 
  - Radio Chúa Nhật 04/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 03 Jun 2023
 • 814 
  - Radio thứ Bảy 03/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 02 Jun 2023
 • 813 
  - Radio thứ Sáu 02/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 01 Jun 2023
Показать другие эпизоды

Другие подкасты - религия и духовность

Другие международные подкасты - религия и духовность