Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Kategori: Religion & Spiritualitet
 • 820 
  - Radio thứ Sáu 09/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 08 Jun 2023
 • 819 
  - Radio thứ Năm 08/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 07 Jun 2023
 • 818 
  - Radio thứ Tư 07/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 06 Jun 2023
 • 817 
  - Radio thứ Hai 05/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
 • 816 
  - Radio thứ Ba 06/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
Vis flere episoder

Flere religion & spiritualitet podcasts

Flere religion & spiritualitet podcasts