Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Kategorie: Religion und Spiritualität
 • 928 
  - Radio thứ Ba 26/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 25 Sep 2023
 • 927 
  - Radio thứ Hai 25/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sun, 24 Sep 2023
 • 926 
  - Radio Chúa Nhật ngày 24/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 23 Sep 2023
 • 925 
  - Radio thứ Bảy 23/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 22 Sep 2023
 • 924 
  - Radio thứ Sáu 22/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Thu, 21 Sep 2023
Weitere Folgen anzeigen

Weitere religion und spiritualität-Podcasts

Weitere internationale religion und spiritualität-Podcasts