Vatican News Tiếng Việt by Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Categorie: Religie & Spiritualiteit
 • 923 
  - Radio thứ Năm 21/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Wed, 20 Sep 2023
 • 922 
  - Radio thứ Tư 20/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 19 Sep 2023
 • 921 
  - Radio thứ Ba 19/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 18 Sep 2023
 • 920 
  - Radio thứ Hai 18/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sun, 17 Sep 2023
 • 919 
  - Radio Chúa Nhật 17/09/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 16 Sep 2023
Meer afleveringen weergeven

Meer religie & spiritualiteit-podcasts

Meer religie & spiritualiteit-podcasts