Bars

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต - Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

5210 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
5210 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
Unfavorite

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Playlist

Mais episódios

 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5210 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
  Sun, 14 Jul 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5209 - บูชาสิ่งที่ควรบูชา(เสียงธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๗)
  Sun, 14 Jul 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5208 - สมาธิที่ทำให้เกิดปัญญา(เสียงธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๗)
  Sun, 14 Jul 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5207 - อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า(เสียงธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๗)
  Sat, 13 Jul 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5206 - เทศน์ ที่พึ่งคือตัวเรา(เสียงธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๗)
  Sat, 13 Jul 2024
  Play
Mostrar mais episódios
Microphone

Mais podcasts de saúde

Microphone

Mais podcasts internacionais de saúde