Bars

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

5176 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
5176 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
Unfavorite

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Playlist

Więcej podcastów z gatunku: %(genre)s

 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5176 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
  Sun, 16 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5175 - สนทนาเรื่องมานะ(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗)
  Sun, 16 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5174 - ธรรมของพระและฆราวาส(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗)
  Sun, 16 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5173 - ท่องเที่ยวในไตรภูมิ(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗)
  Sat, 15 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5172 - พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗)
  Sat, 15 Jun 2024
  Play
Pokaż więcej odcinków
Microphone

Więcej podcastów z gatunku: zdrowie

Microphone

Więcej międzynarodowych podcastów z gatunku: zdrowie