Bars

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

5171 - ผลของบุญ เหตุของบาป(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
5171 - ผลของบุญ เหตุของบาป(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
Unfavorite

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Playlist

More episodes

 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5171 - ผลของบุญ เหตุของบาป(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
  Sun, 9 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5170 - เพราะความรู้น้อยเป็นเหตุ(เสียงธรรม ๙ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
  Sun, 9 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5169 - เรื่อง กรรม(เสียงธรรม ๘ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)
  Sat, 8 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5168 - หยุด เราจึงตามท่านทัน(เทศน์ ๘ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘)
  Sat, 8 Jun 2024
  Play
 • ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต
  5167 - สนทนาการปฏิบัติ(เสียงธรรม ๓ มิ.ย. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
  Mon, 3 Jun 2024
  Play
Tunjuk lebih episod
Microphone

Lebih audio siar kesihatan

Microphone

Lebih audio siar kesihatan antarabangsa