ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต by Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Kategori: Hälsa
 • 4733 
  - พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)
  Sun, 27 Nov 2022
 • 4732 
  - การลดมานะในการงานเป็นการฝึกขั้นต้นเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๒๗ พ.ย. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
  Sun, 27 Nov 2022
 • 4731 
  - ขั้นตอนการเจริญพระกรรมฐานให้ได้มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
  Sun, 27 Nov 2022
 • 4730 
  - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม(เทศน์ ๒๖ พ.ย. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
  Sat, 26 Nov 2022
 • 4729 
  - ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ย. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙)
  Sat, 26 Nov 2022
Visa fler avsnitt

Fler poddar om hälsa

Fler poddar om hälsa