หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Category: Health
 • 1192 
  - เลือกใช้สติปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 23 ก.พ. 63 A (630223A)
  Wed, 03 Jun 2020
 • 1191 
  - กวาดบ้านให้เป็นการปฏิบัติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์​ 22 ก.พ. 63 B (630222B)
  Tue, 02 Jun 2020
 • 1190 
  - หลักปฏิบัติขั้นต้น : หลวงพ่อปราโมทย์​ 22 ก.พ. 63 A (630222A)
  Mon, 01 Jun 2020
 • 1189 
  - ยากที่สุดคือการเจริญสติในชีวิตประจำวัน : หลวงพ่อปราโมทย์​ 19 ก.พ. 63 (630219)
  Fri, 29 May 2020
 • 1188 
  - วิธีจะออกจากวัฏฏะ : หลวงพ่อปราโมทย์​ 16 ก.พ. 63 (630216)
  Tue, 26 May 2020
Show more episodes

More health podcasts

More health international podcasts