หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Catégorie: Éducation
 • 2122 
  - เมื่อไรเห็นทุกข์จะวางทุกข์ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ก.ย. 2566
  Wed, 27 Sep 2023
 • 2121 
  - [คลิปสั้น] หัดวางใจให้ถูก หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ม.ค. 66 (660129)
  Wed, 27 Sep 2023
 • 2120 
  - หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 30 สิงหาคม 2566
  Tue, 26 Sep 2023
 • 2119 
  - [คลิปสั้น] ปฏิบัติธรรมด้วยการเลี้ยงดูพ่อแม่ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ม.ค. 66 (660129)
  Tue, 26 Sep 2023
 • 2118 
  - ใช้จิตประภัสสรไปเจริญปัญญา : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 ส.ค. 2566
  Mon, 25 Sep 2023
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de éducation

Plus de podcasts internationaux de éducation