หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorie: Onderwijs
 • 2028 
  - [คลิปสั้น] ใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 พ.ย. 65 (651113)
  Tue, 30 May 2023
 • 2027 
  - [คลิปสั้น] จิตต้องตั้งมั่นจึงจะเห็นความจริง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 13 พ.ย. 65 (651113)
  Mon, 29 May 2023
 • 2026 
  - อนัตตลักขณสูตร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 เมษายน 2566
  Wed, 24 May 2023
 • 2025 
  - หมายรู้ให้ถูก : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 เมษายน 2566
  Wed, 24 May 2023
 • 2024 
  - [คลิปสั้น] นักภาวนาผู้หญิงจำเป็นต้องบวชชีไหม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 12 พ.ย. 65 (651112)
  Fri, 19 May 2023
Meer afleveringen weergeven

Meer onderwijs-podcasts

Meer onderwijs-podcasts