นิทานชาดก - 072

นิทานชาดก

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

Categoria: Crianças e Família
 • 179 
  - กาญจนักขันธชาดก ชาดกว่าด้วย ธรรมะมีค่าดั่งทองคำ
  Wed, 14 Apr 2021
 • 178 
  - ทุมเมธชาดก ชาดกว่าด้วย การใช้อำนาจด้วยปัญญาให้เป็นประโยชน์
  Mon, 12 Apr 2021
 • 177 
  - อภิณหชาดก ชาดกว่าด้วย การเห็นกันบ่อยๆ
  Fri, 09 Apr 2021
 • 176 
  - คิริทัตตชาดก ม้าขาเป๋ ชาดกว่าด้วย การเอาอย่าง
  Wed, 07 Apr 2021
 • 175 
  - สีลวนาคชาด ชาดกว่าด้วย คนอกตัญญูมองคนในแง่ร้าย
  Mon, 05 Apr 2021
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de crianças e família

Mais podcasts internacionais de crianças e família