นิทานชาดก by 072

นิทานชาดก

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

Kategori: Çocuklar & Aile
 • 193 
  - สาเกตชาดก ชาดกว่าด้วย วางใจคนที่ชอบใจ
  Mon, 17 May 2021
 • 192 
  - มัจฉชาดก ชาดกว่าด้วย ไฟราคะร้อนกว่าไฟอย่างอื่น
  Fri, 14 May 2021
 • 191 
  - มาตุโปสกชาดก ชาดกว่าด้วย พญาช้างยอดกตัญญู
  Wed, 12 May 2021
 • 190 
  - ครหิตชาดก ภิกษุชอบสะสม ชาดกว่าด้วย คนโง่เขลาย่อมเห็นแก่เงิน
  Mon, 10 May 2021
 • 189 
  - สีหจัมมชาดก ชาดกว่าด้วย ลาห่มหนังสิงโต
  Fri, 07 May 2021
Daha fazla bölüm göster

Daha fazla çocuklar & aile pod yayını

Daha fazla çocuklar & aile uluslararası pod yayını