นิทานชาดก by 072

นิทานชาดก

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

Catégorie: Enfants et Famille
 • 218 
  - สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
  Wed, 14 Jul 2021
 • 217 
  - จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ
  Mon, 12 Jul 2021
 • 216 
  - คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด
  Fri, 09 Jul 2021
 • 215 
  - ชาตาชาดก ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ
  Wed, 07 Jul 2021
 • 214 
  - สัพพทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้
  Mon, 05 Jul 2021
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de enfants et famille

Plus de podcasts internationaux de enfants et famille