Tổng Giáo phận Sài Gòn by TGPSG

Tổng Giáo phận Sài Gòn

Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.

Category: Religion & Spirituality
 • 3312 
  - Chọn giá trị sống là Tin Mừng - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Tư tuần 24 TN
  Wed, 20 Sep 2023
 • 3311 
  - Tin vào quyền năng & Lòng Chúa thương xót - Lm Phêrô Đỗ Duy Khánh | Thứ Ba tuần 24 TN
  Tue, 19 Sep 2023
 • 3310 
  - Mẫu gương của một lương dân - Lm Giuse Đặng Chí Lĩnh | Thứ Hai tuần 24 TN
  Mon, 18 Sep 2023
 • 3309 
  - Tha thứ thì được lợi gì? - Lm Phêrô Trần Anh Tú, SDB | CN 24 TN năm A
  Sun, 17 Sep 2023
 • 3308 
  - Tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | CN 24 TN năm A
  Sat, 16 Sep 2023
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts