SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ by SBS

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Radio: SBS Chill
Category: News & Politics
 • 13888 
  - Bản tin thứ Tư 12-05-2021
  Wed, 12 May 2021
 • 13887 
  - Nữ giới chịu thiệt thòi trong các khoản tiết kiệm hưu bổng
  Wed, 12 May 2021
 • 13886 
  - Xung đột Israel-Palestine leo thang, ít nhất 30 người thiệt mạng
  Wed, 12 May 2021
 • 13885 
  - Ngân sách 2021 bỏ quên lĩnh vực du lịch và giáo dục đại học
  Wed, 12 May 2021
 • 13884 
  - Kỳ thi NAPLAN đã trở lại nhưng nhiều nhà giáo dục yêu cầu sự thay đổi
  Wed, 12 May 2021
Show more episodes

More news & politics podcasts

More news & politics international podcasts