พุทธวจน by พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

Category: Religion & Spirituality
 • 2581 
  - Season 2 Ep 315 สำรวจใจตัวเองว่ามีกุศลหรืออกุศลมากกว่ากัน
  Fri, 26 Feb 2021
 • 2580 
  - Season 2 Ep 314 อย่าทำงานจนลืมตาย
  Fri, 26 Feb 2021
 • 2579 
  - Season 2 Ep 313 อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
  Fri, 26 Feb 2021
 • 2578 
  - Season 2 Ep 312 อายตนะหกแบบละเอียด
  Fri, 26 Feb 2021
 • 2577 
  - Season 2 Ep 311 อย่าเสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
  Fri, 26 Feb 2021
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts