หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ by Thammapedia.com

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

Category: Religion & Spirituality
 • 1510 
  - เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1509 
  - เรื่อง อนุบุพพิกถา
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1508 
  - เรื่อง สติปัฏฐานสี่
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1507 
  - เรื่อง อานุภาพขันติธรรม
  Mon, 6 Jun 2016
 • 1506 
  - เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม
  Mon, 6 Jun 2016
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts