HIEU.TV by Hieu Nguyen

HIEU.TV

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Hiện tại tôi là cố vấn cho chính phủ Úc về Digital Strategy. Hơn 20 năm làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, tôi tích lũy được một số bài học và câu chuyện thú vị. Kênh HIEU.TV là nơi tôi lưu giữ và chia sẻ lại những câu chuyện đó. CÁC TRANG WEB CỦA HIEU TV: 🌏 Website: https://hieu.tv 📖 Khoá học đầu tư tôi đang dạy: https://hieu.tv/khoahocdautu 📺 Youtube: https://youtube.com/hieunn ✍️ Blog: https://ngochieu.com 👤 Facebook: https://fb.com/ngochieu 📸 Instagram: https://instagr.am/ngochieu

Category: Education
 • 71 
  - 70. Những Giá Trị Thực Sự Của Tự Do Tài Chính
  Mon, 27 Jun 2022
 • 70 
  - 69. Lạm Phát và Hoạt Động Đầu Tư
  Thu, 23 Jun 2022
 • 69 
  - 68. Chữ Tín - Tài Sản Cần Được Đầu Tư
  Sun, 19 Jun 2022
 • 68 
  - 67. Ai Cũng Muốn Giàu - Nhưng Không Ai Chịu "Giàu Chậm"
  Tue, 07 Jun 2022
 • 67 
  - 66. [LẦN ĐẦU CHIA SẺ] - Danh mục đầu tư của tôi
  Tue, 31 May 2022
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts