ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) by โจโฉ เสียงธรรม

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Категорія: Мистецтво
 • 181 
  - "ชีวิตหลังความตาย" Life in the world unseen (โลกทิพย์๑) นักบวชต่างชาติ เล่าสิ่งที่เจอตรงกับพระไตรปิฎก : โจโฉอ่าน
  Sat, 19 Nov 2022
 • 180 
  - ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ (ชุดรวม๒ :: EP.101-200) :: ธรรมสำหรับคนทุกวัย แก้ปัญหาชีวิตด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรม สวดมนต์ สมาธิ เจริญสติในชีวิตประจำวัน (โจโฉอ่าน)
  Mon, 31 Oct 2022
 • 179 
  - "ปฏิปัตติ นิเทศ" : (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๔) : ใจความสำคัญที่ชาวพุทธต้องรู้
  Mon, 17 Oct 2022
 • 178 
  - บทสรุปนิพพาน : พุทธธรรม ๑๐ (ปัญหา-จุดมักเข้าใจผิด) : ฉบับปรับขยาย - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) | |:เสียงโจโฉ
  Wed, 12 Oct 2022
 • 177 
  - หลักสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน :พุทธธรรม ๙ [ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต-โจโฉอ่าน]
  Thu, 29 Sep 2022
Показати інші епізоди

Інші подкасти - мистецтво

Інші міжнародні подкасти - мистецтво