ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม) by โจโฉ เสียงธรรม

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

เสียงอ่านหนังสือโดย.. อริยคุณ พุทธะธรรม (โจโฉ เสียงธรรม) || ; ดาวน์โหลด Mp3 ได้ที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| สนับสนุนชมรมผลดี ร่วมเป็นเจ้าภาพเสียงอ่านทุกเรื่อง-พร้อมเพย์ 0919796696 หรือเลือกซื้อสินค้าที่ www.jzserum.com ขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศล พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้น เจริญด้วยสติ สมาธิ ปัญญา บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้นะครับ.. "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอบพระคุณที่เห็นประโยชน์ในงานที่ทำ และร่วมสนับสนุนในการเผยแผ่ธรรม อันส่งผลต่อคนอีกมาก ที่กำลังทุกข์กับภัยแห่งวัฏสงสารอันยาวนานแสนนานนี้

Kategoria: Sztuka
 • 168 
  - ไตรลักษณ์ : พุทธธรรม ๓ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)
  Sun, 19 Jun 2022
 • 167 
  - อายตนะ ๖ : พุทธธรรม ๒ (ทางรับรู้ของชีวิต)
  Sat, 21 May 2022
 • 166 
  - ขันธ์ ๕ : พุทธธรรม ๑ ชีวิตคืออะไร
  Sat, 07 May 2022
 • 165 
  - พุทธธรรม บทเริ่มต้น (กำเนิด ลักษณะ สิ่งที่ควรรู้ก่อน)
  Sat, 23 Apr 2022
 • 164 
  - พุทธธรรม ภาพรวม
  Mon, 18 Apr 2022
Pokaż więcej odcinków

Więcej podcastów z gatunku: sztuka

Więcej międzynarodowych podcastów z gatunku: sztuka