Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Kategori: Agama & Kerohanian
 • 1069 
  - Chrámy a ich patróni 15.01.2021
  Fri, 15 Jan 2021
 • 1068 
  - Ochranca Vykupiteľa
  Fri, 15 Jan 2021
 • 1067 
  - Vstaň a choď
  Fri, 15 Jan 2021
 • 1066 
  - Dejiny cirkevného práva - 13. storočie
  Thu, 14 Jan 2021
 • 1065 
  - Šieste Božie prikázanie- 2. diel
  Thu, 14 Jan 2021
Tunjuk lebih episod

Lebih audio siar agama & kerohanian

Lebih audio siar agama & kerohanian antarabangsa