Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Catégorie: Religion et Spiritualité
 • 1404 
  - Doc. S. Hunyadyová - Kazuistika a supervízia
  Thu, 22 Apr 2021
 • 1403 
  - Dejiny Cirkvi 6. diel
  Thu, 22 Apr 2021
 • 1402 
  - Homília o. Martina - 22.04.2021
  Thu, 22 Apr 2021
 • 1401 
  - Uteš môj ľud 21.04.2021
  Thu, 22 Apr 2021
 • 1400 
  - Sr. Damiána - Služba životom
  Wed, 21 Apr 2021
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de religion et spiritualité

Plus de podcasts internationaux de religion et spiritualité