Rádio Mária Slovensko by Rádio Mária Slovensko

Rádio Mária Slovensko

Sme modlitebné spoločenstvo, ktoré spojila láska k Panne Márii a túžba pomôcť Matke vteleného Slova objať všetkých Božích synov a dcéry. Chceme spoločne premodliť Slovensko, aby Boží pokoj zavládol tam, kde je dnes napätie. Mnohí potrebujú nádej, túžia rozvinúť svoje vedomosti o viere, chceme vytvoriť modlitbové spoločenstvo a tak vyplniť opusteným samotu. Veríme, že kvalitní dobrovoľníci a dôvera v Božiu Prozreteľnosť pomôže stále viac ľuďom pocítiť dotyk Božej lásky. Sme vďační Konferencii biskupov Slovenska, že pozvala Rádio Mária na Slovensko, aby rozšírilo počet už existujúcich kvalitných mediálnych projektov. Rádio Mária pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta, okrem Poľska, ktoré má síce rádio rovnakého názvu, ale s vlastnou štruktúrou a poslaním odlišným od vyše 80 Rádií Mária vo svete, ktoré sú združené do Svetovej rodiny Rádia Mária.

Catégorie: Religion et Spiritualité
 • 1475 
  - Rozhovor s Lukasom Bonellim - predsedom OZ Rádio Mária Slovensko
  Sat, 15 May 2021
 • 1474 
  - P. Matúš Marcin - sv. Šarbel
  Sat, 15 May 2021
 • 1473 
  - Hodinka s naším hosťom - Hanka Servická
  Sat, 15 May 2021
 • 1472 
  - P. Andrej Halenba - Rádio Mária Libanon
  Sat, 15 May 2021
 • 1471 
  - Homília o. Martina - 15.05.2021
  Sat, 15 May 2021
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de religion et spiritualité

Plus de podcasts internationaux de religion et spiritualité