Bốn Chấm Không by Truc Giang & Thuy Ngan

Bốn Chấm Không

Bốn Chấm Không là podcast dành cho dân công nghệ chia sẻ những bài học, câu chuyện, hành trình dưới góc nhìn đa chiều và độc đáo, với hy vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê và mong muốn tạo dấu ấn riêng cho mình.

Kategori: Teknologi
 • 15 
  - EP 13 - Tâm Lê: Embracing an Entrepreneur Mindset
  Sat, 26 Jun 2021
 • 14 
  - EP 12 - Ta Đi Tây: Tech and Belonging
  Sun, 16 May 2021
 • 13 
  - EP 11 - Ta Đi Tây: Studying, Working and Living Abroad
  Fri, 30 Apr 2021
 • 12 
  - EP 10 - Lam Đỗ: Learning to Learn
  Sat, 20 Mar 2021
 • 11 
  - EP 9 - Chân Lê: Financial Freedom with a Tech Career
  Fri, 19 Feb 2021
Tampilkan episode lainnya

Podcast teknologi lainnya

Podcast teknologi internasional lainnya