Radio Zeta

Radio Zeta
Play

Radio Zeta

Volume
Unfavorite Pop Up
Playlist

Playlist

Frequencies

คลื่น

ตารางเวลารายการ

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
เวลา รายการ
0:00 - 1:00 Metti una sera a Zeta
1:00 - 3:00 Zeta di notte
6:00 - 9:00 La sveglia di Zeta
9:00 - 11:00 Il buongiorno di Zeta
11:00 - 13:00 Una Zeta a pois
13:00 - 15:00 Pane amore e Zeta
15:00 - 17:00 Proteina Zeta
17:00 - 19:00 Generazione Zeta
19:00 - 21:00 Aperizeta
21:00 - 23:00 A casa per Zeta
23:00 - 0:00 Metti una sera a Zeta
Microphone

ข้อมูลติดต่อ

เว็ปไซต์
https://www.radiozeta.it/
ที่อยู่
Viale Piemonte 61.20093 Cologno Monzese, Italia
โทรศัพท์
+39 335 301 025
อีเมล
info@radiozeta.it
เพิ่มวิดเจ็ตของวิทยุนี้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ
Broadcast Monitoring by ACRCloud

สถานีที่คล้ายกัน