Shatranj-e zendegi | شطرنج زندگی by Persian Media Production | رسانه پارسی

Shatranj-e zendegi | شطرنج زندگی

زندگی بازی شطرنج است و عمر ما صفحه‌ی آن. آدمی در این سو، و روزگار در آن سوی، و هر دو بازیگر این بازی شطرنج‌اند. مهره‌های شطرنج هم، هر کدام حادثه‌ها و اتفاقات عجیب و غریب روزگار. و حال، هر کسی در این بازی شطرنج، سهمی از پیروزی و شاید هم سهمی از تجربه تلخ شکست دارد. ولی خوش به حال آن کسی که اگر در بازی شطرنج زندگی کیش هم شد، نگذارد که هرگز امید و اراده و توانش، مات این بازی بشود. مجموعه برنامه‌ی " شطرنج زندگی" از بازی ما در زندگی می‌گوید و اینکه چطور و چگونه در این بازی، مات حوادث روزگار و تجربه‌های تلخ و ناخوشایند زندگی نشویم.

Catégorie: Éducation
 • 12 
  - ۱. رازهای بزرگ خنده
  Fri, 04 Oct 2019
 • 11 
  - ۲. جرات نه گفتن
  Fri, 04 Oct 2019
 • 10 
  - ۳. آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟
  Fri, 04 Oct 2019
 • - ۴. نهیب مرگ
  Fri, 04 Oct 2019
 • - ۵. عبور از موانع
  Fri, 04 Oct 2019
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de éducation

Plus de podcasts internationaux de éducation