Goftogoo Dar Gharantineh | گفتگو در قرنطینه by PersianBMS

Goftogoo Dar Gharantineh | گفتگو در قرنطینه

در این مجموعه برنامه که به صورت نمایش‌های ساده رادیویی تهیه شده نوه و پدربزرگش درباره یکی از روش‌های مخصوص بهائیان یعنی رهیز از مداخله در امور سیاسی به گفتگو می نشینند. و دلیل این نوع تفکر مورد بررسی قرار می گردد. شنبه ها از رادیو پیام دوست

Catégorie: Religion et Spiritualité
 • 13 
  - گفتگو در قرنطینه - قسمت ۱۳ - مدیریت پول
  Sat, 30 Jan 2021
 • 12 
  - گفتگو در قرنطینه - قسمت ۱۲ - سیاست و زندگی مردم
  Sat, 23 Jan 2021
 • 11 
  - گفتگو در قرنطینه - قسمت ۱۱ - جنگ یا صلح
  Sat, 16 Jan 2021
 • 10 
  - گفتگو در قرنطینه - قسمت ۱۰ - شرافت و صداقت
  Sat, 09 Jan 2021
 • - گفتگو در قرنطینه - قسمت ۹ - دنیا را اصلاح کنیم
  Sat, 02 Jan 2021
Afficher plus d'épisodes

Plus de podcasts de religion et spiritualité

Plus de podcasts internationaux de religion et spiritualité