Aldring og helse by Aldring og helse

Aldring og helse

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig.

Kategori: Videnskab & Medicin
 • 87 
  - Benedicte
  Tue, 27 Jul 2021
 • 86 
  - Victoria
  Tue, 20 Jul 2021
 • 85 
  - Kjetil
  Tue, 13 Jul 2021
 • 84 
  - Marita
  Tue, 06 Jul 2021
 • 83 
  - Celine og Emilia
  Tue, 06 Jul 2021
Vis flere episoder

Flere videnskab & medicin podcasts

Flere videnskab & medicin podcasts