Tạp chí kinh tế by RFI

Tạp chí kinh tế

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Радіо: RFI Vietnam Tiếng Việt
Категорія: Бізнес
 • 202 
  - Tạp chí kinh tế - Yếu tố quân sự và kinh tế trong cuộc trong cuộc chạy đua không gian Mỹ -Trung
  Tue, 02 Mar 2021
 • 201 
  - Tạp chí kinh tế - Cải cách nông nghiệp : Ấn Độ tiến thoái lưỡng nan
  Tue, 23 Feb 2021
 • 200 
  - Tạp chí kinh tế - Nợ : Trung Quốc hung thần của Nam Á
  Tue, 16 Feb 2021
 • 199 
  - Tạp chí kinh tế - Quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện
  Tue, 09 Feb 2021
 • 198 
  - Tạp chí kinh tế - Thực hư chung quanh đồng tiền ảo Trung Quốc
  Tue, 02 Feb 2021
Показати інші епізоди

Інші подкасти - бізнес

Інші міжнародні подкасти - бізнес