Tạp chí khoa học by RFI

Tạp chí khoa học

Thành tựu và thách thức trong lĩnh vực môi trường, khoa học kỹ thuật, y tế

Радіо: RFI Vietnam Tiếng Việt
 • 51 
  - Tạp chí khoa học - Chloroquine: “Thần dược” trị Covid-19?
  Thu, 26 Mar 2020
 • 50 
  - Tạp chí khoa học - Xung điện tủy cột sống : Phương pháp mới trị chứng liệt hai chân
  Wed, 21 Nov 2018
 • 49 
  - Tạp chí khoa học - Thế giới sẽ ra sao nếu không còn loài ong ?
  Wed, 27 Jun 2018
 • 48 
  - Tạp chí khoa học - Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam
  Wed, 16 May 2018
 • 47 
  - Tạp chí khoa học - Loài kiến : « Những chiến lược gia đáng gờm »
  Wed, 21 Mar 2018
Показати інші епізоди