YTN 지식카페 by YTN,와이티엔FM94.5

YTN 지식카페

그 무언가를 찾는 여정에 올드 미디어가 작은 도움이 될 수 있기를 바랍니다. 이렇게 소박하지만 진실한 바람으로 [YTN 지식카페 - 라디오 북클럽]이 청취자 여러분을 찾아갑니다.

Kategori: İş Dünyası
 • 801 
  - [지식] 오에 겐자부로의 (새싹 뽑기, 어린 짐승 쏘기) 11.30(금)
  Fri, 30 Nov 2018
 • 800 
  - [지식] 김형수 외 5인의 (인권연대의 청소년 인권특강) 11.29(목)
  Thu, 29 Nov 2018
 • 799 
  - [지식] 박종인의 (땅의 역사) 11.28(수)
  Wed, 28 Nov 2018
 • 798 
  - [지식] 배준 장편소설 (시트콤) 11.27(화)
  Tue, 27 Nov 2018
 • 797 
  - [지식] 안소영의 (다산의 아버님께) 11.26(월)
  Mon, 26 Nov 2018
Daha fazla bölüm göster

Daha fazla i̇ş dünyası pod yayını

Daha fazla i̇ş dünyası uluslararası pod yayını