พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) by Thammapedia.com

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ธรรมะบรรยาย โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) : วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : เช่น รู้แจ้งโลก, ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต, เทศนาในงานทอดกฐิน จ.ร้อยเอ็ด 2522, เปรตเจ้าระเบียบ, อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง 2521, ไกลหลัก, อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก), ดวงตาเห็นธรรม ฯลฯ

Kategori: Religion och Andlighet
 • 346 
  - เรื่อง รู้แจ้งโลก
  Mon, 6 Jun 2016
 • 345 
  - เรื่อง ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต
  Mon, 6 Jun 2016
 • 344 
  - เรื่อง เปรตเจ้าระเบียบ
  Mon, 6 Jun 2016
 • 343 
  - เรื่อง ไกลหลัก
  Mon, 6 Jun 2016
 • 342 
  - เรื่อง ดวงตาเห็นธรรม
  Mon, 6 Jun 2016
Visa fler avsnitt

Fler poddar om religion och andlighet

Fler poddar om religion och andlighet