گوش نیوش های دکتر شیری by Dr. Shiri

گوش نیوش های دکتر شیری

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Категория: Наука и медицина
 • 188 
  - گوش نیوش : گفتگو با معلم بازاریابی
  دسامبر 3, 2020
 • 187 
  - گوش نیوش : لایو اینستاگرامی باید و نباید های گفتگوی عاطفی
  دسامبر 1, 2020
 • 186 
  - گوش نیوش : تفکر جادویی
  نوامبر 28, 2020
 • 185 
  - گوش نیوش : زیستن آنها
  نوامبر 9, 2020
 • 184 
  - گوش نیوش : شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست
  اکتبر 20, 2020
Показать другие эпизоды

Другие подкасты - наука и медицина

Другие международные подкасты - наука и медицина