گوش نیوش های دکتر شیری - Dr. Shiri

گوش نیوش های دکتر شیری

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Categoria: Ciência e Medicina
 • 182 
  - گوش نیوش : از چه رنجیدی که چنین ترنجیدی؟
  اکتبر 27, 2020
 • 181 
  - گوش نیوش : می‌خواهم با ارزش تر بشوم
  اکتبر 20, 2020
 • 180 
  - لایو اینستاگرام شفای مردانگی
  اکتبر 15, 2020
 • 179 
  - گوش نیوش : جایی برای ایکاش نگذار
  اکتبر 15, 2020
 • 178 
  - گوش نیوش : تو ارزان نیستی، نازنین
  اکتبر 13, 2020
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de ciência e medicina

Mais podcasts internacionais de ciência e medicina