The Present Writer by Chi Nguyen, PhD.

The Present Writer

Podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và Chủ nghĩa tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ, blogger, và tác giả "Một Cuốn Sách về Chủ Nghĩa Tối Giản" A light-hearted podcast about life lessons, personal development, and minimalism. This podcast is hosted by Chi Nguyen, Ph.D. in Education, Blogger, and Author of "A Book about Minimalism" http://thepresentwriter.com Support this podcast: https://anchor.fm/thepresentwriter/support

Category: Education
 • 80 
  - SS2E1 Những công việc mình từng làm
  Sun, 25 Sep 2022
 • 79 
  - SS2E0 Mùa 2—Một sự khởi đầu mới! 🎉
  Sun, 18 Sep 2022
 • 78 
  - [SPECIAL] Những lời khuyên trái chiều
  Sat, 09 Jul 2022
 • 77 
  - S1E77 (finale) Khép lại một mùa Podcast
  Sat, 30 Apr 2022
 • 76 
  - Sau tối giản là gì? #7ngaypodcasttoigian
  Fri, 22 Apr 2022
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts