Tạp chí việt nam by RFI

Tạp chí việt nam

Những vấn đề, sự kiện đang được dư luận quan tâm ở Việt Nam

Radio: RFI Vietnam Tiếng Việt
 • 194 
  - Tạp chí việt nam - Việt Nam trước Đại hội Đảng: Yếu tố Trung Quốc và lá bài Hoa Kỳ
  Mon, 30 Nov 2020
 • 193 
  - Tạp chí việt nam - Việt Nam : Quyên góp hỗ trợ miền trung bị thiên tai
  Mon, 23 Nov 2020
 • 192 
  - Tạp chí việt nam - Việt Nam : Giảm tình trạng thiếu điện quốc gia từ tiết kiệm trong dân
  Mon, 16 Nov 2020
 • 191 
  - Tạp chí việt nam - Việt - Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác đa diện, giảm ảnh hưởng của Trung Quốc
  Mon, 09 Nov 2020
 • 190 
  - Tạp chí việt nam - Dưới thời Trump, quan hệ Mỹ- Việt được mở rộng hơn
  Mon, 02 Nov 2020
Show more episodes