Tạp chí văn hóa by RFI

Tạp chí văn hóa

Sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là tại Pháp và Việt Nam

Radio: RFI Vietnam Tiếng Việt
Category: Arts
 • 164 
  - Tạp chí văn hóa - Thời trang Chanel : Sức hấp dẫn vượt thời gian
  Fri, 16 Oct 2020
 • 163 
  - Tạp chí văn hóa - Covid-19 thay đổi thói quen du lịch của người Pháp
  Fri, 28 Aug 2020
 • 162 
  - Tạp chí văn hóa - Pháp: Khu bảo tồn Ecrins, xứ sở của những người yêu đá
  Fri, 21 Aug 2020
 • 161 
  - Tạp chí văn hóa - Covid-19 : Opéra de Paris và « nấc thang xuống địa ngục »
  Wed, 19 Aug 2020
 • 159 
  - Tạp chí văn hóa - Lịch sử Viễn Đông trong kho tài liệu của Viện IRFA, Hội Thừa Sai Paris
  Fri, 07 Aug 2020
Show more episodes

More arts podcasts

More arts international podcasts