Tạp chí tiêu điểm by RFI

Tạp chí tiêu điểm

Thời sự quốc tế nổi bật qua lăng kính của RFI

Radio: RFI Vietnam Tiếng Việt
 • 192 
  - Tạp chí tiêu điểm - 75 năm sau phiên tòa Nuremberg : Tòa án Hình sự Quốc tế, di sản kế thừa vẫn chưa hoàn chỉnh
  Thu, 26 Nov 2020
 • 191 
  - Tạp chí tiêu điểm - Bầu cử Mỹ 2020 : Vừa phủ nhận kết quả bầu cử, D.Trump vừa nhắm đến 2024 ?
  Thu, 19 Nov 2020
 • 190 
  - Tạp chí tiêu điểm - Trung Quốc : Thách thức đối ngoại hàng đầu của Joe Biden
  Thu, 12 Nov 2020
 • 189 
  - Tạp chí tiêu điểm - Quan hệ Mỹ - Châu Âu thời D.Trump : Đồng minh cốt lõi hay là kẻ thù, đối thủ cạnh tranh ?
  Thu, 05 Nov 2020
 • 188 
  - Tạp chí tiêu điểm - « America First ! » của D.Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Mỹ ?
  Thu, 29 Oct 2020
Show more episodes