Tạp chí kinh tế by RFI

Tạp chí kinh tế

Hồ sơ kinh tế nổi bật, kinh nghiệm hoạt động của giới doanh nhân

Radio: RFI Vietnam Tiếng Việt
Category: Business
 • 184 
  - Tạp chí kinh tế - Quan hệ kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Trung Quốc : Những bức tường thành khó vượt qua
  Tue, 20 Oct 2020
 • 183 
  - Tạp chí kinh tế - Quan hệ kinh tế Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ : Tham vọng và giới hạn
  Tue, 13 Oct 2020
 • 182 
  - Tạp chí kinh tế - Công nghiệp quốc phòng Pháp trước bão tố
  Tue, 06 Oct 2020
 • 181 
  - Tạp chí kinh tế - Dầu lửa : Tổ chức OPEP đã đánh mất hào quang
  Tue, 29 Sep 2020
 • 180 
  - Tạp chí kinh tế - Công nghệ cao : ARM vũ khí mới của Hoa Kỳ
  Tue, 22 Sep 2020
Show more episodes

More business podcasts

More business international podcasts