מורה הנבוכים לרמב״ם by הרב בן ציון אוריאל

מורה הנבוכים לרמב״ם

שיעורי מורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26 [נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40] פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75 פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99 חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13 פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71 פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149 חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163) #מורה_הנבוכים #רמב״ם #הגות

Category: Education
 • 292 
  - ג/ 077 - הטעמים לפרטי המצוות להרמב”ם ולסיעת החולקים עליו
  Mon, 05 Sep 2022
 • 291 
  - ג/ 078 - רוח אחת במשנת הרמב”ם בסוגיית טעמי המצוות בכל כתביו
  Mon, 05 Sep 2022
 • 290 
  - ג/ 079 - ”לְטוֹב לָנוּ כָּל הַיָּמִים, לְחַיֹּתֵנוּ כְּהַיּוֹם הַזֶּה” -
שתי מטרות התורה וקצות דרכיה למימושן
  Mon, 05 Sep 2022
 • 289 
  - ג/ 080 - אמונות היסוד שהתורה מלמדת לכל, לשם תיקון הפרט והחברה, בעולם הזה ולעולם הבא
  Mon, 05 Sep 2022
 • 288 
  - ג/ 081 - עוד על האמנות התורה, ועל תורת משה לעומת הקריאה בשם ה’ של אברהם
  Mon, 05 Sep 2022
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts