หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป by Thammapedia.com

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : เช่น ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์, การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ, สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน, การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์, ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ฯลฯ

Category: Religion & Spirituality
 • 670 
  - เรื่อง ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์
  Mon, 6 Jun 2016
 • 669 
  - เรื่อง การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ
  Mon, 6 Jun 2016
 • 668 
  - เรื่อง สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน
  Mon, 6 Jun 2016
 • 667 
  - เรื่อง การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม
  Mon, 6 Jun 2016
 • 666 
  - เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
  Mon, 6 Jun 2016
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts