13h17 - 14h00 GMT by RFI

13h17 - 14h00 GMT
 • 968 
  - 13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 25/10 13h17 GMT
  Sun, 25 Oct 2020
 • 967 
  - 13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 24/10 13h17 GMT
  Sat, 24 Oct 2020
 • 966 
  - 13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 23/10 13h17 GMT
  Fri, 23 Oct 2020
 • 965 
  - 13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 22/10 13h17 GMT
  Thu, 22 Oct 2020
 • 964 
  - 13h17 - 14h00 GMT - Phần còn lại của chương trình 21/10 13h17 GMT
  Wed, 21 Oct 2020
Show more episodes