مثنوی خوانی | Masnavi Khani by Ali Erfanian

مثنوی خوانی | Masnavi Khani

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی برنامه انتشار قسمت های جدید در فصل تابستان چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 7 عصر

Categorie: Arts
 • 112 
  - قسمت صدو دوازدهم ابیات 4846 تا 4907
  Thu, 02 Jul 2020
 • 111 
  - قسمت صدو یازدهم ابیات 4813 تا 4845
  Thu, 02 Jul 2020
 • 110 
  - قسمت صد و دهم ابیات 4742 تا 4812
  Thu, 25 Jun 2020
 • 109 
  - قسمت صد و نهم ابیات 4646 تا 4741
  Wed, 24 Jun 2020
 • 108 
  - قسمت صد و هشتم ابیات 4588 تا 4645
  Fri, 19 Jun 2020
Meer afleveringen weergeven

Meer arts-podcasts

Meer arts-podcasts