مثنوی خوانی | Masnavi Khani by Ali Erfanian

مثنوی خوانی | Masnavi Khani

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی برنامه انتشار قسمت های جدید در فصل تابستان چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 7 عصر

Categorie: Arts
 • 120 
  - قسمت صد و بیستم ابیات 5389 تا 5432
  Thu, 30 Jul 2020
 • 119 
  - قسمت صد و نوزدهم ابیات 5324 تا 5388
  Wed, 29 Jul 2020
 • 118 
  - قسمت صد و هجدهم ابیات 5265 تا 5323
  Thu, 23 Jul 2020
 • 117 
  - قسمت صد و هفدهم ابیات 5195 تا 5264
  Wed, 22 Jul 2020
 • 116 
  - قسمت صد و شانزدهم ابیات 5115 تا 5194
  Thu, 16 Jul 2020
Meer afleveringen weergeven

Meer arts-podcasts

Meer arts-podcasts