گوش نیوش های دکتر شیری by Dr. Shiri

گوش نیوش های دکتر شیری

گفتارهای دکتر شیری درباره عشق، زندگی، معنا، از دست دادن و دوباره برخاستن

Categoria: Scienza e Medicina
 • 186 
  - گوش نیوش : تفکر جادویی
  نوامبر 28, 2020
 • 185 
  - گوش نیوش : زیستن آنها
  نوامبر 9, 2020
 • 184 
  - گوش نیوش : شیوه رسیدن به شخصیت سالمتر من دستور آشپزی نیست
  اکتبر 20, 2020
 • 183 
  - گوش نیوش : از رابطه قبلیم بگویم یا نگویم
  نوامبر 6, 2020
 • 182 
  - گوش نیوش : از چه رنجیدی که چنین ترنجیدی؟
  اکتبر 27, 2020
Mostra più episodi

Altri podcast di scienza e medicina

Altri podcast internazionali di scienza e medicina