پادکست سرتفا - Certfa by سرتفا

پادکست سرتفا - Certfa

روایت‌های کوتاه از دنیای امنیت دیجیتال به زبان ساده

Categoría: Tecnología
 • 18 
  - تهدیدات سایبری موبایلی
  Tuesday, Aug 24,
 • 17 
  - رمزنگاری اطلاعات و فایل‌ها
  Tuesday, Jul 13,
 • 16 
  - ارکان مهم رمزنگاری در ارتباطات
  Saturday, Jun 26
 • 15 
  - رمزنگاری مدرن، رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی
  Tuesday, May 18,
 • 14 
  - بهره‌برداری مجرمان‌ سایبری از نشت‌های اطلاعاتی
  Wednesday, Mar 2
Mostrar más episodios

Más podcasts de tecnología

Más podcasts internacionales de tecnología