หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน by Thammapedia.com

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี : สติปัฏฐานสี่, สวากขาตธรรม, พระจริง พระปลอม, อริยสัจนอก อริยสัจใน, กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร, ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ ฯลฯ

Categoría: Religion y Espiritualidad
 • 710 
  - เรื่อง สติปัฏฐานสี่ 25 สค 05
  Mon, 6 Jun 2016
 • 709 
  - เรื่อง อบรมพระ 2 กย 05
  Mon, 6 Jun 2016
 • 708 
  - เรื่อง พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบอย่าง 10 กย 05
  Mon, 6 Jun 2016
 • 707 
  - เรื่อง สวากขาตธรรม 12 กย 05
  Mon, 6 Jun 2016
 • 706 
  - เรื่อง พระจริง พระปลอม 05 พย 05
  Mon, 6 Jun 2016
Mostrar más episodios

Más podcasts de religion y espiritualidad

Más podcasts internacionales de religion y espiritualidad