قصه های هزار و یک شب | hezaroiekshab | Hezaro Yek Shab by Soheil Solhjoo

قصه های هزار و یک شب | hezaroiekshab | Hezaro Yek Shab

در اینجا، قصه‌های هزارویکشب را با هم می‌شنویم. کتابی که من برایِ تهیه‌یِ این مجموعه در اختیار دارم ترجمه‌ایِ است از زمانِ فتحعلیشاهِ قاجار (به دستورِ نوه‌یِ وی، بهمن میرزا) به قلمِ ملا عبداللطیف طسوجی که انتخابِ اشعارِ فارسیِ آن بر عهده‌یِ میرزا سروش بوده. در این ترجمه، بعضی جملات و ابیات ترجمه نشده و همان عباراتِ عربی به کار رفته که گاه از روان بودنِ متن می‌کاهد. از این روی، من گاه بخش‌هایِ عربیِ متن را خودم به فارسی ترجمه می‌کنم، و در صورتِ لزوم متن را -با کمترین تغییرات- ویرایش می‌کنم. تمامِ این تغییرات و معانیِ بعضی کلمات را (از شبِ بیست و نهم) می‌توانید در توضیحاتِ هر قسمت بیابید.

Kategorie: Kunst
 • 79 
  - شبِ هفتاد و هفتم
  Tue, 09 Feb 2021
 • 78 
  - شبِ هفتاد و ششم
  Thu, 14 Jan 2021
 • 77 
  - شبِ هفتاد و پنجم
  Sat, 09 Jan 2021
 • 76 
  - شبِ هفتاد و چهارم
  Tue, 05 Jan 2021
 • 75 
  - شبِ هفتاد و سوم
  Mon, 04 Jan 2021
Weitere Folgen anzeigen

Weitere kunst-Podcasts

Weitere internationale kunst-Podcasts